k.ú.: 690368 - Dolní Malá Úpa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579505 - Malá Úpa NUTS5 CZ0525579505
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 9 4534
travní p. 293 1482053
lesní poz les(ne hospodář) 54 5527828
lesní poz sport.a rekr.pl. 2 6277
vodní pl. nádrž umělá 2 2434
vodní pl. tok přirozený 12 106121
zast. pl. 139 38525
ostat.pl. jiná plocha 49 41325
ostat.pl. manipulační pl. 10 20896
ostat.pl. mez, stráň 42 20678
ostat.pl. neplodná půda 68 52920
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2531
ostat.pl. ostat.komunikace 84 66661
ostat.pl. pohřeb. 1 1201
ostat.pl. silnice 5 40433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 657
ostat.pl. zeleň 1 216
Celkem KN 774 7415290
Par. KMD 774 7415290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 44
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
Celkem BUD 134
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 17
Celkem JED 18
LV 150
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.03.2017
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 02:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.