k.ú.: 690368 - Dolní Malá Úpa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579505 - Malá Úpa NUTS5 CZ0525579505
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 9 4534
travní p. 281 1480620
lesní poz 49 5533964
vodní pl. nádrž umělá 1 1418
vodní pl. tok přirozený 12 106121
zast. pl. 137 37941
ostat.pl. jiná plocha 50 44101
ostat.pl. manipulační pl. 11 22854
ostat.pl. mez, stráň 42 20678
ostat.pl. neplodná půda 67 52002
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2531
ostat.pl. ostat.komunikace 78 65980
ostat.pl. pohřeb. 1 1201
ostat.pl. silnice 5 40433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 657
ostat.pl. zeleň 1 216
Celkem KN 747 7415251
Par. KMD 747 7415251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 40
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 12
Celkem BUD 132
LV 142
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.03.2017
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 19:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.