k.ú.: 690368 - Dolní Malá Úpa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579505 - Malá Úpa NUTS5 CZ0525579505
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 318 1471249
lesní poz 43 5485741
vodní pl. nádrž umělá 1 1418
vodní pl. tok přirozený 11 104396
zast. pl. zbořeniště 1 310
zast. pl. 138 38734
ostat.pl. jiná plocha 56 72104
ostat.pl. manipulační pl. 13 28024
ostat.pl. mez, stráň 23 14069
ostat.pl. neplodná půda 118 84468
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2531
ostat.pl. ostat.komunikace 95 68400
ostat.pl. pohřeb. 1 1201
ostat.pl. silnice 8 41660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 657
ostat.pl. zeleň 1 216
Celkem KN 831 7415178
Par. KMD 831 7415178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 41
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 40
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 12
Celkem BUD 133
LV 142
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.03.2017
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2019 01:20

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.