k.ú.: 690201 - Vysoký Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 34 10126
travní p. 183 2469058
lesní poz 287 12770729
vodní pl. nádrž umělá 7 28754
vodní pl. rybník 2 2080
vodní pl. tok přirozený 16 16685
vodní pl. tok umělý 3 2323
vodní pl. zamokřená pl. 9 28756
zast. pl. společný dvůr 1 467
zast. pl. zbořeniště 32 12206
zast. pl. 63 29052
ostat.pl. dráha 3 15213
ostat.pl. jiná plocha 53 38667
ostat.pl. manipulační pl. 14 25925
ostat.pl. neplodná půda 141 116651
ostat.pl. ostat.komunikace 91 122971
ostat.pl. silnice 5 115403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 320
ostat.pl. zeleň 6 2481
Celkem KN 951 15807867
Par. KMD 951 15807867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 62
LV 64
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.01.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.