k.ú.: 690171 - Vlaské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 148563
zahrada 11 5094
travní p. 214 2447778
lesní poz 383 1735939
vodní pl. tok přirozený 24 48678
zast. pl. společný dvůr 2 1271
zast. pl. zbořeniště 38 9747
zast. pl. 47 14758
ostat.pl. dráha 8 136068
ostat.pl. jiná plocha 28 36337
ostat.pl. manipulační pl. 19 31204
ostat.pl. neplodná půda 99 81562
ostat.pl. ostat.komunikace 87 77503
ostat.pl. silnice 14 15954
Celkem KN 989 4790456
Par. KMD 989 4790456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 46
LV 52
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.