k.ú.: 690163 - Sklené u Malé Moravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 6 1771
travní p. 365 1417573
lesní poz 281 16038151
vodní pl. tok přirozený 11 26586
vodní pl. tok umělý 1 2578
vodní pl. zamokřená pl. 7 17692
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 35 10231
zast. pl. 101 11515
ostat.pl. jiná plocha 101 45643
ostat.pl. manipulační pl. 1 36
ostat.pl. neplodná půda 199 79761
ostat.pl. ostat.komunikace 111 47814
ostat.pl. silnice 13 24441
ostat.pl. zeleň 1 1051
Celkem KN 1234 17724944
Par. KMD 1234 17724944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 86
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.