k.ú.: 690155 - Malá Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 2971390
zahrada 31 13133
travní p. 526 3221233
lesní poz 424 2400545
vodní pl. tok přirozený 42 104034
vodní pl. tok umělý 21 14030
vodní pl. zamokřená pl. 6 38781
zast. pl. společný dvůr 1 406
zast. pl. zbořeniště 105 40650
zast. pl. 119 47577
ostat.pl. dráha 2 87010
ostat.pl. jiná plocha 106 67229
ostat.pl. manipulační pl. 23 55209
ostat.pl. neplodná půda 262 162791
ostat.pl. ostat.komunikace 158 137021
ostat.pl. pohřeb. 1 2564
ostat.pl. silnice 19 67779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1331
ostat.pl. zeleň 15 103887
Celkem KN 2103 9536600
Par. KMD 2103 9536600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 110
LV 119
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 05:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.