k.ú.: 690147 - Malá Losenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596086 - Malá Losenice NUTS5 CZ0635596086
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 4348392
zahrada 147 62459
travní p. 217 1407025
lesní poz 154 1355908
vodní pl. nádrž umělá 6 8683
vodní pl. rybník 5 13918
vodní pl. tok umělý 37 16135
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. zbořeniště 7 1400
zast. pl. 176 74469
ostat.pl. jiná plocha 110 68466
ostat.pl. manipulační pl. 37 37263
ostat.pl. neplodná půda 51 30239
ostat.pl. ostat.komunikace 113 158546
ostat.pl. silnice 2 59644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5766
ostat.pl. zeleň 3 211
Celkem KN 1243 7648854
EN 1 284
PK 1011 4743041
Celkem ZE 1012 4743325
Par. DKM 138 1335267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 166
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 231
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2009 část
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.