k.ú.: 690104 - Malá Lečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539104 - Bojanovice NUTS5 CZ020A539104
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 2220254
zahrada 51 39160
ovoc. sad 4 21994
travní p. 178 803132
lesní poz les s budovou 9 390
lesní poz 131 1149515
vodní pl. nádrž umělá 5 28771
vodní pl. tok přirozený 22 60306
vodní pl. tok umělý 6 7298
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 2 732
zast. pl. 150 37071
ostat.pl. jiná plocha 101 144310
ostat.pl. manipulační pl. 3 4037
ostat.pl. neplodná půda 105 131559
ostat.pl. ostat.komunikace 78 61937
ostat.pl. silnice 6 34623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 26294
ostat.pl. zeleň 2 679
Celkem KN 1070 4772654
Par. KMD 1070 4772654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 144
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 261
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2018
KM-D 1:2000 12.12.2000 04.10.2018
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:49

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".