k.ú.: 690104 - Malá Lečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539104 - Bojanovice NUTS5 CZ020A539104
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 2220254
zahrada 51 39160
ovoc. sad 4 21994
travní p. 178 803093
lesní poz les s budovou 9 390
lesní poz 131 1149490
vodní pl. nádrž umělá 5 28771
vodní pl. tok přirozený 22 60306
vodní pl. tok umělý 6 7298
zast. pl. společný dvůr 1 592
zast. pl. zbořeniště 2 732
zast. pl. 152 37216
ostat.pl. jiná plocha 101 144310
ostat.pl. manipulační pl. 3 4037
ostat.pl. neplodná půda 105 131481
ostat.pl. ostat.komunikace 78 61937
ostat.pl. silnice 6 34623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 26294
ostat.pl. zeleň 2 679
Celkem KN 1072 4772657
Par. KMD 1072 4772657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 261
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2018
KM-D 1:2000 12.12.2000 04.10.2018
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička