k.ú.: 690091 - Velká Hraštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540714 - Malá Hraštice NUTS5 CZ020B540714
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 1864116
zahrada 211 130960
travní p. 179 471983
lesní poz 22 353819
vodní pl. nádrž umělá 1 1184
vodní pl. tok přirozený 3 6109
zast. pl. společný dvůr 2 227
zast. pl. 299 68294
ostat.pl. jiná plocha 51 39513
ostat.pl. manipulační pl. 7 3187
ostat.pl. neplodná půda 68 60007
ostat.pl. ostat.komunikace 86 76723
ostat.pl. pohřeb. 1 536
ostat.pl. silnice 1 13833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5655
Celkem KN 1267 3096146
Par. KMD 1267 3096146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 296
LV 407
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 16.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička