k.ú.: 690074 - Malá Hraštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540714 - Malá Hraštice NUTS5 CZ020B540714
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 4000311
zahrada 413 303650
ovoc. sad 1 4796
travní p. 221 765663
lesní poz 79 559615
vodní pl. rybník 1 1029
vodní pl. tok přirozený 3 1674
vodní pl. tok umělý 4 700
vodní pl. zamokřená pl. 1 47
zast. pl. společný dvůr 7 593
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 595 95787
ostat.pl. dráha 4 47085
ostat.pl. jiná plocha 75 45474
ostat.pl. manipulační pl. 30 52786
ostat.pl. neplodná půda 90 103192
ostat.pl. ostat.komunikace 145 120342
ostat.pl. silnice 3 27190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 51601
ostat.pl. zeleň 3 2341
Celkem KN 2280 6183910
Par. DKM 1 960
Par. KMD 2279 6182950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 85
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 304
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 577
LV 791
spoluvlastník 1297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 16.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.