k.ú.: 690066 - Malá Černoc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566021 - Blšany NUTS5 CZ0424566021
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 4282292
chmelnice 69 1079104
zahrada 87 55116
ovoc. sad 1 2971
travní p. 33 149374
lesní poz les(ne hospodář) 4 32192
lesní poz 56 712193
vodní pl. nádrž umělá 2 5686
vodní pl. tok přirozený 15 44129
vodní pl. zamokřená pl. 3 22886
zast. pl. společný dvůr 16 3868
zast. pl. zbořeniště 30 16964
zast. pl. 138 74153
ostat.pl. jiná plocha 50 57275
ostat.pl. manipulační pl. 24 22028
ostat.pl. neplodná půda 176 768472
ostat.pl. ostat.komunikace 80 176088
ostat.pl. pohřeb. 1 2951
ostat.pl. silnice 8 48605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1867
ostat.pl. zeleň 1 23
Celkem KN 992 7558237
Par. DKM 648 7330294
Par. KMD 344 227943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 135
LV 154
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
DKM-KPÚ 26.07.2006 1:1000 02.11.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1843 23.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 23.09.2020 14:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička