k.ú.: 690040 - Malá Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544469 - Malá Bystřice NUTS5 CZ0723544469
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 110812
zahrada 105 157383
ovoc. sad 1 2441
travní p. 681 3884249
lesní poz 496 12709603
vodní pl. nádrž přírodní 1 4789
vodní pl. nádrž umělá 18 48782
vodní pl. tok přirozený 42 75044
vodní pl. tok umělý 6 44582
vodní pl. zamokřená pl. 1 1079
zast. pl. společný dvůr 4 1970
zast. pl. zbořeniště 25 6061
zast. pl. 392 72928
ostat.pl. jiná plocha 147 69855
ostat.pl. manipulační pl. 8 5906
ostat.pl. neplodná půda 349 619459
ostat.pl. ostat.komunikace 245 334373
ostat.pl. silnice 17 124193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 48427
ostat.pl. zeleň 1 1044
Celkem KN 2573 18322980
Par. DKM 2426 17974244
Par. KMD 147 348736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če zem.stav 66
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
Celkem BUD 384
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 463
spoluvlastník 673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2015
DKM 1:1000 21.03.2008
Ins. A 1:1000 01.01.1961 21.03.2008
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 25.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička