k.ú.: 690040 - Malá Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544469 - Malá Bystřice NUTS5 CZ0723544469
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 110794
zahrada 105 157383
ovoc. sad 1 2441
travní p. 678 3884311
lesní poz 493 12703034
vodní pl. nádrž přírodní 1 4789
vodní pl. nádrž umělá 18 48782
vodní pl. tok přirozený 42 75044
vodní pl. tok umělý 6 44582
vodní pl. zamokřená pl. 1 1079
zast. pl. společný dvůr 4 1970
zast. pl. zbořeniště 24 5589
zast. pl. 393 73356
ostat.pl. jiná plocha 148 74426
ostat.pl. manipulační pl. 8 5906
ostat.pl. neplodná půda 349 621457
ostat.pl. ostat.komunikace 245 334373
ostat.pl. silnice 17 124193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 48427
ostat.pl. zeleň 1 1044
Celkem KN 2568 18322980
Par. DKM 2421 17974244
Par. KMD 147 348736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 154
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če zem.stav 66
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
Celkem BUD 385
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 461
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2015
DKM 1:1000 21.03.2008
Ins. A 1:1000 01.01.1961 21.03.2008
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 05.12.2019 18:35

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.