k.ú.: 689882 - Machová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585491 - Machová NUTS5 CZ0724585491
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 2424156
zahrada 213 106908
travní p. 58 71821
lesní poz 94 136909
vodní pl. rybník 7 12310
vodní pl. tok přirozený 7 15443
zast. pl. zbořeniště 1 375
zast. pl. 292 81101
ostat.pl. jiná plocha 74 76520
ostat.pl. manipulační pl. 31 28150
ostat.pl. neplodná půda 15 18971
ostat.pl. ostat.komunikace 82 119517
ostat.pl. silnice 11 47120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9698
ostat.pl. zeleň 7 4107
Celkem KN 1240 3153106
Par. DKM 412 2633030
Par. KMD 828 520076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 229
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 285
LV 383
spoluvlastník 514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KM-D 1:1000 24.06.2002 06.12.2016
S-SK ŠD 1:2500 1926 24.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:05

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.