k.ú.: 689882 - Machová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585491 - Machová NUTS5 CZ0724585491
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 2424156
zahrada 212 106885
travní p. 58 71821
lesní poz 94 136909
vodní pl. rybník 7 12310
vodní pl. tok přirozený 7 15443
zast. pl. 292 81124
ostat.pl. jiná plocha 75 76895
ostat.pl. manipulační pl. 31 28150
ostat.pl. neplodná půda 15 18971
ostat.pl. ostat.komunikace 82 119517
ostat.pl. silnice 11 47120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9698
ostat.pl. zeleň 7 4107
Celkem KN 1239 3153106
Par. DKM 412 2633030
Par. KMD 827 520076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 229
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 286
LV 387
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KM-D 1:1000 24.06.2002 06.12.2016
S-SK ŠD 1:2500 1926 24.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.