k.ú.: 689831 - Bělý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574210 - Machov NUTS5 CZ0523574210
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1110193
zahrada 91 62370
ovoc. sad 3 18946
travní p. 404 1437710
lesní poz les s budovou 5 145
lesní poz 116 3705633
vodní pl. nádrž umělá 2 2510
vodní pl. tok přirozený 7 21253
vodní pl. tok umělý 8 1810
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 2 637
zast. pl. 131 48151
ostat.pl. jiná plocha 20 8428
ostat.pl. manipulační pl. 16 20496
ostat.pl. neplodná půda 9 4515
ostat.pl. ostat.komunikace 103 100857
ostat.pl. silnice 1 14928
ostat.pl. zeleň 1 514
Celkem KN 1070 6559245
Par. KMD 1070 6559245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 134
LV 182
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2010
S-SK GS 1:2880 1840 19.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 29.09.2020 15:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička