k.ú.: 689793 - Sedlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550396 - Němčice NUTS5 CZ0315550396
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 637903
zahrada 12 11323
travní p. 41 725025
lesní poz ostat.komunikace 1 2152
lesní poz 14 210418
vodní pl. rybník 1 5058
vodní pl. tok přirozený 2 775
vodní pl. tok umělý 13 6740
vodní pl. zamokřená pl. 1 539
zast. pl. zbořeniště 3 280
zast. pl. 23 14007
ostat.pl. jiná plocha 4 467
ostat.pl. manipulační pl. 6 3660
ostat.pl. neplodná půda 23 32015
ostat.pl. ostat.komunikace 11 34762
ostat.pl. silnice 2 15933
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 74
ostat.pl. zeleň 8 1778
Celkem KN 189 1702909
Par. DKM 189 1702909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 22
LV 34
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.12.2016 1:1000 28.12.2016 *)
DKM 1:1000 30.06.1998
ZMVM 1:2000 27.12.1995 30.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 27.12.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.09.2020 15:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička