k.ú.: 689688 - Lysůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 506
orná půda 312 591363
zahrada 290 208874
ovoc. sad 1 2878
travní p. 112 174804
lesní poz 21 751974
vodní pl. tok přirozený 62 9422
vodní pl. tok umělý 5 1157
vodní pl. zamokřená pl. 6 7058
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 276 85600
ostat.pl. jiná plocha 97 42584
ostat.pl. manipulační pl. 10 14504
ostat.pl. neplodná půda 19 21986
ostat.pl. ostat.komunikace 164 64635
ostat.pl. pohřeb. 3 5118
ostat.pl. silnice 22 61800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5043
ostat.pl. zeleň 4 1548
Celkem KN 1412 2051043
Par. DKM 1412 2051043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 194
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 276
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 357
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2012
THM-G 1:2000 31.12.1972 30.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1972 reprodukce otisku mapy z r. 1897


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 19.09.2020 03:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.