k.ú.: 689661 - Lysice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582018 - Lysice NUTS5 CZ0641582018
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 4515580
zahrada 933 673316
ovoc. sad 105 965695
travní p. 148 366151
lesní poz 106 2740160
vodní pl. nádrž umělá 1 603
vodní pl. rybník 1 12388
vodní pl. tok přirozený 18 49995
vodní pl. tok umělý 7 5139
vodní pl. zamokřená pl. 5 9868
zast. pl. zbořeniště 3 307
zast. pl. 923 235609
ostat.pl. jiná plocha 167 144973
ostat.pl. manipulační pl. 36 72287
ostat.pl. neplodná půda 19 12825
ostat.pl. ostat.komunikace 278 601252
ostat.pl. pohřeb. 1 5582
ostat.pl. silnice 41 134289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 41094
ostat.pl. zeleň 45 172793
Celkem KN 3387 10759906
Par. DKM 3387 10759906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 571
č.p. výroba 10
č.e. garáž 60
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 50
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 6
Celkem BUD 909
byt.z. byt 64
byt.z. garáž 22
Celkem JED 86
LV 1132
spoluvlastník 1514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2012
DKM-KPÚ 16.11.2010 1:1000 18.11.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 18.11.2010 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 30.09.2020 18:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička