k.ú.: 689505 - Lysá nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537454 - Lysá nad Labem NUTS5 CZ0208537454
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 935 15107962
zahrada 1817 956692
ovoc. sad 82 405192
travní p. 188 1451628
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz 302 7881546
vodní pl. nádrž přírodní 4 4320
vodní pl. nádrž umělá 25 73741
vodní pl. tok přirozený 50 293508
vodní pl. tok umělý 141 142501
vodní pl. zamokřená pl. 16 113517
zast. pl. společný dvůr 5 1834
zast. pl. zbořeniště 37 6513
zast. pl. 3149 849871
ostat.pl. dráha 37 336806
ostat.pl. jiná plocha 521 941361
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 53 263
ostat.pl. manipulační pl. 181 307081
ostat.pl. neplodná půda 100 135162
ostat.pl. ostat.komunikace 733 959545
ostat.pl. pohřeb. 3 26926
ostat.pl. silnice 56 184113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 352222
ostat.pl. zeleň 59 284098
Celkem KN 8534 30816474
PK 2835 14784843
GP 73 477733
Celkem ZE 2908 15262576
Par. DKM 6482 4424081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 603
č.p. byt.dům 106
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 1268
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 54
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 96
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 404
bez čp/če jiná st. 234
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. jiná st. 4
rozestav. 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3071
byt.z. byt 1403
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 91
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 140
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1674
LV 4840
spoluvlastník 8804

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2010
DKM 1:1000 31.12.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1946 20.12.2010 01.01.1946
S-SK GS 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2019 05:13

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.