k.ú.: 689351 - Lužice u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 569844 - Lužice NUTS5 CZ0712569844
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4535638
zahrada 179 136545
ovoc. sad 1 2733
travní p. 39 91303
vodní pl. tok přirozený 17 47764
zast. pl. zbořeniště 7 2323
zast. pl. 222 99546
ostat.pl. jiná plocha 29 34183
ostat.pl. manipulační pl. 22 32755
ostat.pl. neplodná půda 2 3702
ostat.pl. ostat.komunikace 77 112187
ostat.pl. silnice 33 36643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10003
ostat.pl. zeleň 2 2101
Celkem KN 998 5147426
Par. KMD 998 5147426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 213
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 21
LV 321
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 26.09.2020 18:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička