k.ú.: 689319 - Luženičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553891 - Luženičky NUTS5 CZ0321553891
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 4784
orná půda 351 2000117
zahrada 93 72121
travní p. mez, stráň 20 17790
travní p. 194 439595
lesní poz 103 402794
vodní pl. nádrž umělá 5 28514
vodní pl. rybník 1 5431
vodní pl. tok umělý 16 5515
zast. pl. 131 44973
ostat.pl. dobývací prost. 1 13
ostat.pl. jiná plocha 52 43269
ostat.pl. manipulační pl. 21 15012
ostat.pl. mez, stráň 1 35
ostat.pl. neplodná půda 7 1841
ostat.pl. ostat.komunikace 129 53886
ostat.pl. pohřeb. 1 1189
ostat.pl. silnice 13 28642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3588
Celkem KN 1161 3169109
Par. DKM 1161 3169109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 75
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 7
Celkem BUD 129
LV 185
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1986 19.12.2004
S-SK GS 1:2000 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 01.10.2020 08:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička