k.ú.: 689289 - Chramostek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535028 - Lužec nad Vltavou NUTS5 CZ0206535028
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1953034
zahrada 25 13858
ovoc. sad 1 4037
travní p. 10 110303
lesní poz 4 15013
vodní pl. nádrž přírodní 2 42614
vodní pl. tok přirozený 1 66570
vodní pl. tok umělý 2 5180
zast. pl. zbořeniště 1 5039
zast. pl. 34 18211
ostat.pl. jiná plocha 40 18133
ostat.pl. manipulační pl. 4 4308
ostat.pl. neplodná půda 17 56411
ostat.pl. ostat.komunikace 42 66649
ostat.pl. silnice 4 15222
ostat.pl. zeleň 5 3446
Celkem KN 265 2398028
Par. DKM 265 2398028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 31
LV 72
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2010
DKM-KPÚ 15.04.2004 1:1000 26.05.2004 *) na části k.ú.
S-SK GS 23.11.2010 1:2880 1842 22.11.2010 část k.ú. extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.09.2020 05:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička