k.ú.: 689289 - Chramostek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535028 - Lužec nad Vltavou NUTS5 CZ0206535028
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 1953665
zahrada 22 12613
ovoc. sad 1 4037
travní p. 10 110303
lesní poz 5 16258
vodní pl. nádrž přírodní 2 42614
vodní pl. tok přirozený 1 66570
vodní pl. tok umělý 2 5180
zast. pl. zbořeniště 1 5039
zast. pl. 31 17655
ostat.pl. jiná plocha 34 17861
ostat.pl. manipulační pl. 4 4308
ostat.pl. neplodná půda 17 56411
ostat.pl. ostat.komunikace 39 66846
ostat.pl. silnice 4 15222
ostat.pl. zeleň 5 3446
Celkem KN 247 2398028
Par. DKM 247 2398028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 28
LV 70
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2010
DKM-KPÚ 15.04.2004 1:1000 26.05.2004 *) na části k.ú.
S-SK GS 23.11.2010 1:2880 1842 22.11.2010 část k.ú. extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.