k.ú.: 689271 - Lužec nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570362 - Lužec nad Cidlinou NUTS5 CZ0521570362
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 773 9434613
zahrada 322 197999
ovoc. sad 1 21604
travní p. 104 343880
lesní poz ostat.komunikace 2 483
lesní poz 43 583698
vodní pl. nádrž přírodní 4 2708
vodní pl. rybník 26 123084
vodní pl. tok přirozený 42 82127
vodní pl. tok umělý 4 394
vodní pl. zamokřená pl. 17 18734
zast. pl. společný dvůr 5 2731
zast. pl. zbořeniště 5 1787
zast. pl. 379 203507
ostat.pl. jiná plocha 83 83517
ostat.pl. manipulační pl. 111 96930
ostat.pl. neplodná půda 3 817
ostat.pl. ostat.komunikace 133 265824
ostat.pl. pohřeb. 3 4543
ostat.pl. silnice 44 93804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 29880
ostat.pl. zeleň 62 132622
Celkem KN 2182 11725286
Par. DKM 997 10057255
Par. KMD 1185 1668031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jiná st. 2
Celkem BUD 351
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 514
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.01.2020
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 04:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.