k.ú.: 689262 - Zdislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 438844
zahrada 50 39686
ovoc. sad 1 6416
travní p. 43 276989
lesní poz 17 2225031
vodní pl. tok přirozený 6 23624
zast. pl. 74 19186
ostat.pl. jiná plocha 15 11992
ostat.pl. neplodná půda 10 10797
ostat.pl. ostat.komunikace 62 44140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 4388
ostat.pl. zeleň 1 1237
Celkem KN 371 3102330
Par. KMD 371 3102330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 72
LV 105
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.05.2019 07:10

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.