k.ú.: 689262 - Zdislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 440088
zahrada 67 54660
travní p. mez, stráň 2 543
travní p. 54 287789
lesní poz 19 2225031
vodní pl. tok přirozený 7 23477
zast. pl. společný dvůr 1 33
zast. pl. 77 19160
ostat.pl. jiná plocha 17 6664
ostat.pl. neplodná půda 5 2494
ostat.pl. ostat.komunikace 51 38566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2588
ostat.pl. zeleň 1 1237
Celkem KN 384 3102330
Par. KMD 384 3102330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 74
LV 103
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.09.2020 10:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.