k.ú.: 689254 - Luže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 2444727
zahrada 540 293608
ovoc. sad 32 210657
travní p. 198 298776
lesní poz 71 556638
vodní pl. nádrž umělá 2 892
vodní pl. rybník 120 115273
vodní pl. tok přirozený 28 51611
vodní pl. tok umělý 1 1367
zast. pl. společný dvůr 6 105
zast. pl. zbořeniště 4 390
zast. pl. 846 217726
ostat.pl. jiná plocha 117 36958
ostat.pl. manipulační pl. 39 60135
ostat.pl. neplodná půda 40 25732
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 704
ostat.pl. ostat.komunikace 312 207351
ostat.pl. pohřeb. 3 11740
ostat.pl. silnice 58 74668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16339
ostat.pl. zeleň 20 175790
Celkem KN 3138 4801187
Par. KMD 3138 4801187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 24
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 340
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 822
byt.z. byt 61
obč.z. byt 18
Celkem JED 79
LV 826
spoluvlastník 1205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 00:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.