k.ú.: 689254 - Luže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 2444727
zahrada 542 293501
ovoc. sad 32 210657
travní p. 200 298322
lesní poz 71 552606
vodní pl. nádrž umělá 2 892
vodní pl. rybník 120 115273
vodní pl. tok přirozený 31 50775
vodní pl. tok umělý 1 1367
zast. pl. společný dvůr 6 105
zast. pl. zbořeniště 3 259
zast. pl. 848 218045
ostat.pl. jiná plocha 119 42268
ostat.pl. manipulační pl. 39 60135
ostat.pl. neplodná půda 40 25732
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 704
ostat.pl. ostat.komunikace 313 207351
ostat.pl. pohřeb. 3 11740
ostat.pl. silnice 58 74668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16270
ostat.pl. zeleň 20 175790
Celkem KN 3149 4801187
Par. KMD 3149 4801187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 24
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 341
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 824
byt.z. byt 61
obč.z. byt 18
Celkem JED 79
LV 823
spoluvlastník 1194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 08:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.