k.ú.: 689246 - Lužce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534404 - Lužce NUTS5 CZ0202534404
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2085940
zahrada 63 39867
ovoc. sad 4 33381
travní p. mez, stráň 3 2859
travní p. 60 315820
lesní poz 8 343438
vodní pl. nádrž umělá 1 2716
vodní pl. rybník 3 18964
vodní pl. tok umělý 25 15767
vodní pl. zamokřená pl. 3 14826
zast. pl. 75 24260
ostat.pl. dobývací prost. 2 7324
ostat.pl. dráha 1 4775
ostat.pl. jiná plocha 16 18754
ostat.pl. manipulační pl. 2 4551
ostat.pl. neplodná půda 30 37944
ostat.pl. ostat.komunikace 29 20034
ostat.pl. pohřeb. 1 756
ostat.pl. silnice 9 21475
ostat.pl. zeleň 3 1197
Celkem KN 478 3014648
Par. KMD 478 3014648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 49
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 122
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 31.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 30.09.2020 17:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička