k.ú.: 689220 - Lužany nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570354 - Lužany NUTS5 CZ0521570354
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1808002
zahrada 75 51239
travní p. 182 580326
lesní poz 92 668976
vodní pl. nádrž umělá 1 430
vodní pl. tok umělý 51 32564
vodní pl. zamokřená pl. 1 608
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 11 2605
zast. pl. 90 48440
ostat.pl. jiná plocha 43 23424
ostat.pl. neplodná půda 26 12510
ostat.pl. ostat.komunikace 74 94551
ostat.pl. pohřeb. 1 2086
ostat.pl. silnice 28 32329
ostat.pl. zeleň 8 3099
Celkem KN 874 3361195
Par. DKM 444 2541633
Par. KMD 430 819562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 84
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 157
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.03.2018
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 05:03

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.