k.ú.: 689220 - Lužany nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570354 - Lužany NUTS5 CZ0521570354
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1808002
zahrada 75 51239
travní p. 182 580326
lesní poz 92 668976
vodní pl. nádrž umělá 1 430
vodní pl. tok umělý 51 32564
vodní pl. zamokřená pl. 1 608
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 11 2605
zast. pl. 89 48376
ostat.pl. jiná plocha 44 23488
ostat.pl. neplodná půda 26 12510
ostat.pl. ostat.komunikace 74 94551
ostat.pl. pohřeb. 1 2086
ostat.pl. silnice 28 32329
ostat.pl. zeleň 8 3099
Celkem KN 874 3361195
Par. DKM 444 2541633
Par. KMD 430 819562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 83
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 155
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.03.2018
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.09.2020 06:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička