k.ú.: 689157 - Měrůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588733 - Lutopecny NUTS5 CZ0721588733
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 818916
zahrada 92 78030
ovoc. sad 3 19433
travní p. 15 27632
vodní pl. tok přirozený 4 17142
vodní pl. tok umělý 1 1999
vodní pl. zamokřená pl. 3 2733
zast. pl. zbořeniště 3 310
zast. pl. 104 40619
ostat.pl. jiná plocha 32 6992
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 521
ostat.pl. manipulační pl. 4 803
ostat.pl. neplodná půda 1 163
ostat.pl. ostat.komunikace 40 61385
ostat.pl. silnice 9 19541
ostat.pl. zeleň 25 63920
Celkem KN 504 1160139
Par. DKM 504 1160139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 170
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.07.2005 1:1000 27.07.2005 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 22.04.2005 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1934 27.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.05.1934


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 08:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.