k.ú.: 689131 - Lutonina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585483 - Lutonina NUTS5 CZ0724585483
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 196890
zahrada 132 61366
ovoc. sad 4 13682
travní p. 574 2818235
lesní poz ostat.komunikace 16 25439
lesní poz 356 2327791
vodní pl. tok přirozený 39 59912
vodní pl. tok umělý 1 4364
vodní pl. zamokřená pl. 2 369
zast. pl. zbořeniště 27 3612
zast. pl. 229 67421
ostat.pl. jiná plocha 106 79584
ostat.pl. manipulační pl. 14 30935
ostat.pl. neplodná půda 81 134261
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 250
ostat.pl. ostat.komunikace 260 180831
ostat.pl. pohřeb. 2 7139
ostat.pl. silnice 13 31167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9234
ostat.pl. zeleň 32 57880
Celkem KN 1978 6110362
Par. DKM 1193 5734706
Par. KMD 785 375656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 221
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 371
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 31.05.2010 1:1000 30.06.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 05:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.