k.ú.: 689131 - Lutonina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585483 - Lutonina NUTS5 CZ0724585483
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 196890
zahrada 132 61366
ovoc. sad 4 13682
travní p. 574 2818289
lesní poz ostat.komunikace 16 25439
lesní poz 356 2327791
vodní pl. tok přirozený 39 59912
vodní pl. tok umělý 1 4364
vodní pl. zamokřená pl. 2 369
zast. pl. společný dvůr 1 812
zast. pl. zbořeniště 22 3431
zast. pl. 232 66725
ostat.pl. jiná plocha 107 79595
ostat.pl. manipulační pl. 14 30935
ostat.pl. neplodná půda 81 134261
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 250
ostat.pl. ostat.komunikace 260 180831
ostat.pl. pohřeb. 2 7139
ostat.pl. silnice 13 31167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9234
ostat.pl. zeleň 32 57880
Celkem KN 1978 6110362
Par. DKM 1193 5734706
Par. KMD 785 375656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 224
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 372
spoluvlastník 567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 31.05.2010 1:1000 30.06.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:47

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.