k.ú.: 689092 - Lupenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576506 - Lupenice NUTS5 CZ0524576506
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2826915
zahrada 215 289351
travní p. mez, stráň 1 194
travní p. 187 791345
lesní poz 26 127456
vodní pl. nádrž umělá 1 1650
vodní pl. tok přirozený 33 19048
zast. pl. zbořeniště 1 124
zast. pl. 161 84632
ostat.pl. jiná plocha 38 22480
ostat.pl. manipulační pl. 18 53753
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 67
ostat.pl. ostat.komunikace 75 136479
ostat.pl. silnice 5 52583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5765
ostat.pl. zeleň 3 4260
Celkem KN 903 4416102
Par. DKM 419 3943385
Par. KMD 484 472717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 76
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 158
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 224
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.07.2015
KMD 1:1000 20.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 16:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička