k.ú.: 689068 - Lukoviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 221321
zahrada 30 23852
travní p. 268 1145971
lesní poz 141 950480
vodní pl. rybník 1 2590
vodní pl. tok umělý 19 5378
vodní pl. zamokřená pl. 1 190
zast. pl. zbořeniště 4 1218
zast. pl. 48 21823
ostat.pl. jiná plocha 17 9535
ostat.pl. manipulační pl. 5 9452
ostat.pl. neplodná půda 199 167719
ostat.pl. ostat.komunikace 35 40052
ostat.pl. silnice 1 1996
ostat.pl. zeleň 1 372
Celkem KN 809 2601949
Par. KMD 809 2601949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 48
LV 105
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK GS 1:2880 1837 29.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2019 17:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.