k.ú.: 689050 - Lukoveček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557145 - Lukoveček NUTS5 CZ0724557145
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1187 4661346
zahrada 250 189295
ovoc. sad 12 41990
travní p. 263 336813
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 223 16824963
vodní pl. tok přirozený 237 113832
vodní pl. zamokřená pl. 64 20106
zast. pl. společný dvůr 5 1944
zast. pl. zbořeniště 5 1363
zast. pl. 276 96027
ostat.pl. jiná plocha 126 44886
ostat.pl. manipulační pl. 67 54351
ostat.pl. neplodná půda 107 34224
ostat.pl. ostat.komunikace 352 211437
ostat.pl. silnice 40 43423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 21046
ostat.pl. zeleň 1 19
Celkem KN 3237 22697123
Par. KMD 3237 22697123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 156
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 267
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 528
spoluvlastník 2210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 02:54

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.