k.ú.: 689033 - Luková u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512800 - Brodek u Přerova NUTS5 CZ0714512800
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 1639118
zahrada 95 59213
travní p. 9 15659
vodní pl. nádrž umělá 1 1034
vodní pl. tok přirozený 3 4135
zast. pl. zbořeniště 3 373
zast. pl. 101 36412
ostat.pl. dráha 4 12967
ostat.pl. jiná plocha 21 3678
ostat.pl. manipulační pl. 14 18815
ostat.pl. neplodná půda 1 355
ostat.pl. ostat.komunikace 44 50117
ostat.pl. silnice 5 17234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2038
Celkem KN 522 1861148
Par. KMD 522 1861148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 100
LV 140
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2009
S-SK ŠD 1:2500 1923 19.11.2009 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1923


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.