k.ú.: 689025 - Luková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580635 - Luková NUTS5 CZ0534580635
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 8825048
zahrada 431 427333
travní p. 359 1795306
lesní poz 180 611720
vodní pl. nádrž umělá 1 3388
vodní pl. tok přirozený 23 130804
vodní pl. tok umělý 4 8961
vodní pl. zamokřená pl. 1 11019
zast. pl. společný dvůr 9 5613
zast. pl. zbořeniště 9 3072
zast. pl. 325 148364
ostat.pl. dráha 3 122670
ostat.pl. jiná plocha 130 89638
ostat.pl. manipulační pl. 89 110285
ostat.pl. neplodná půda 19 9029
ostat.pl. ostat.komunikace 236 324318
ostat.pl. pohřeb. 1 2215
ostat.pl. silnice 26 84659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15976
ostat.pl. zeleň 44 64236
Celkem KN 2182 12793654
PK 26 16077
GP 66 213282
Celkem ZE 92 229359
Par. DKM 567 10764391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 76
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 284
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 399
spoluvlastník 686

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2019 14:46

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.