k.ú.: 689025 - Luková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580635 - Luková NUTS5 CZ0534580635
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 8824521
zahrada 431 427268
travní p. 360 1795142
lesní poz 180 611720
vodní pl. nádrž umělá 1 3388
vodní pl. tok přirozený 23 130804
vodní pl. tok umělý 4 8961
vodní pl. zamokřená pl. 1 11019
zast. pl. společný dvůr 9 5613
zast. pl. zbořeniště 8 2827
zast. pl. 326 148187
ostat.pl. dráha 3 122670
ostat.pl. jiná plocha 133 90248
ostat.pl. manipulační pl. 89 110285
ostat.pl. neplodná půda 19 9029
ostat.pl. ostat.komunikace 236 324318
ostat.pl. pohřeb. 1 2215
ostat.pl. silnice 26 84659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15976
ostat.pl. zeleň 44 64236
Celkem KN 2210 12793086
PK 26 16077
GP 66 213146
Celkem ZE 92 229223
Par. DKM 568 10764391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 76
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 286
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 405
spoluvlastník 687

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 16:29

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.