k.ú.: 688983 - Lukov u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550566 - Lukov NUTS5 CZ0634550566
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 911 6136419
zahrada 175 142123
ovoc. sad 9 5044
travní p. 290 508280
lesní poz 47 1362447
vodní pl. nádrž umělá 1 2371
vodní pl. rybník 1 1431
vodní pl. tok přirozený 162 39654
vodní pl. tok umělý 30 4372
vodní pl. zamokřená pl. 1 1092
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. zbořeniště 11 3880
zast. pl. 252 95530
ostat.pl. dráha 4 73316
ostat.pl. jiná plocha 137 82839
ostat.pl. manipulační pl. 9 32152
ostat.pl. neplodná půda 50 47468
ostat.pl. ostat.komunikace 190 114818
ostat.pl. pohřeb. 2 1832
ostat.pl. silnice 22 57799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2002
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 2309 8714998
Par. DKM 2 1963
Par. KMD 2307 8713035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 238
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 364
spoluvlastník 651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 30.09.2020 05:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička