k.ú.: 688975 - Lukov u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585467 - Lukov NUTS5 CZ0724585467
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 2355789
zahrada 652 458230
ovoc. sad 19 62549
travní p. skleník-pařeniš. 1 43
travní p. 660 1189426
lesní poz les s budovou 17 838
lesní poz les(ne hospodář) 7 953060
lesní poz 128 4938677
vodní pl. nádrž umělá 2 8494
vodní pl. rybník 1 71386
vodní pl. tok přirozený 90 61130
vodní pl. tok umělý 1 902
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 17 2732
zast. pl. 795 183613
ostat.pl. jiná plocha 159 91736
ostat.pl. manipulační pl. 13 22675
ostat.pl. neplodná půda 48 61743
ostat.pl. ostat.komunikace 194 254281
ostat.pl. pohřeb. 1 2050
ostat.pl. silnice 61 62852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17631
ostat.pl. zeleň 81 51452
Celkem KN 3431 10852485
EN 2 1071
PK 6 7521
Celkem ZE 8 8592
Par. DKM 293 990478
Par. KMD 1249 8757927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 351
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 54
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 106
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 6
Celkem BUD 791
byt.z. byt 71
byt.z. garáž 20
Celkem JED 91
LV 1054
spoluvlastník 1580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
DKM 1:1000 02.01.2001
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 02:56

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.