k.ú.: 688975 - Lukov u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585467 - Lukov NUTS5 CZ0724585467
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 2354851
zahrada 653 458961
ovoc. sad 19 62549
travní p. skleník-pařeniš. 1 43
travní p. 659 1187932
lesní poz les s budovou 17 838
lesní poz les(ne hospodář) 7 952988
lesní poz 128 4938384
vodní pl. nádrž umělá 2 8494
vodní pl. rybník 1 71386
vodní pl. tok přirozený 90 61130
vodní pl. tok umělý 1 902
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 17 2732
zast. pl. 798 184458
ostat.pl. jiná plocha 163 91987
ostat.pl. manipulační pl. 16 25300
ostat.pl. neplodná půda 48 59595
ostat.pl. ostat.komunikace 195 254796
ostat.pl. pohřeb. 1 2050
ostat.pl. silnice 61 62852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17631
ostat.pl. zeleň 81 51437
Celkem KN 3444 10852492
EN 2 1071
PK 6 7521
Celkem ZE 8 8592
Par. DKM 294 990480
Par. KMD 1253 8757927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 408
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 54
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 106
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 9
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 6
Celkem BUD 796
byt.z. byt 71
byt.z. garáž 20
Celkem JED 91
LV 1053
spoluvlastník 1645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
DKM 1:1000 02.01.2001
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 08:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.