k.ú.: 688941 - Lukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533068 - Vraný NUTS5 CZ0203533068
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 3035405
zahrada 24 19356
travní p. 37 31048
lesní poz 13 71605
vodní pl. nádrž umělá 5 941
vodní pl. tok přirozený 31 12570
vodní pl. tok umělý 5 935
zast. pl. společný dvůr 1 230
zast. pl. zbořeniště 4 626
zast. pl. 71 46641
ostat.pl. jiná plocha 21 8497
ostat.pl. manipulační pl. 20 30113
ostat.pl. neplodná půda 26 14411
ostat.pl. ostat.komunikace 37 29064
ostat.pl. pohřeb. 1 698
ostat.pl. silnice 8 41931
ostat.pl. zeleň 1 11
Celkem KN 642 3344082
Par. KMD 642 3344082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 70
LV 97
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
S-SK GS 1:2880 1894 23.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 30.09.2020 05:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička