k.ú.: 688924 - Výsonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1027343
zahrada 65 43970
ovoc. sad 8 24404
travní p. 71 145707
lesní poz les s budovou 29 4082
lesní poz 74 1092568
vodní pl. nádrž přírodní 3 817
vodní pl. nádrž umělá 1 30
vodní pl. rybník 3 60194
vodní pl. tok přirozený 6 30145
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 75 34237
ostat.pl. jiná plocha 7 14079
ostat.pl. manipulační pl. 9 6406
ostat.pl. neplodná půda 14 12144
ostat.pl. ostat.komunikace 27 30866
ostat.pl. silnice 30 58206
Celkem KN 625 2585266
Par. KMD 625 2585266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 32
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 94
LV 127
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 04.06.2020 01:29

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.