k.ú.: 688894 - Vlachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540234 - Lukavice NUTS5 CZ0715540234
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1164080
zahrada 73 40041
ovoc. sad 1 1190
travní p. 51 103074
lesní poz 70 340474
vodní pl. rybník 2 5340
vodní pl. tok přirozený 15 14539
zast. pl. zbořeniště 4 436
zast. pl. 90 41038
ostat.pl. jiná plocha 19 20301
ostat.pl. manipulační pl. 40 54554
ostat.pl. neplodná půda 15 3440
ostat.pl. ostat.komunikace 51 81589
ostat.pl. silnice 34 92815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1047
ostat.pl. zeleň 6 7830
Celkem KN 603 1971788
Par. DKM 331 1791863
Par. KMD 272 179925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 83
LV 95
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010 intravilán
DKM-KPÚ 15.12.2008 1:1000 16.12.2008 *) DKM na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1884 21.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 29.09.2020 16:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička