k.ú.: 688886 - Slavoňov u Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540234 - Lukavice NUTS5 CZ0715540234
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 1623880
zahrada 105 58977
ovoc. sad 2 9258
travní p. 179 1025677
lesní poz 143 2601653
vodní pl. rybník 1 8689
vodní pl. tok přirozený 22 12749
zast. pl. společný dvůr 6 1730
zast. pl. zbořeniště 11 1738
zast. pl. 104 37473
ostat.pl. jiná plocha 33 20455
ostat.pl. manipulační pl. 19 8600
ostat.pl. neplodná půda 91 79222
ostat.pl. ostat.komunikace 101 58886
ostat.pl. silnice 4 13470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7455
Celkem KN 989 5569912
Par. KMD 989 5569912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 104
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 147
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.02.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 02.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1884 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.