k.ú.: 688878 - Lukavice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540234 - Lukavice NUTS5 CZ0715540234
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 2013621
zahrada 126 62675
ovoc. sad 3 1624
travní p. 328 873885
lesní poz 1 1195
vodní pl. nádrž umělá 2 3129
vodní pl. tok přirozený 235 130670
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 45
zast. pl. společný dvůr 1 102
zast. pl. zbořeniště 12 4466
zast. pl. 217 82769
ostat.pl. dráha 55 81752
ostat.pl. jiná plocha 70 64972
ostat.pl. manipulační pl. 42 151989
ostat.pl. neplodná půda 87 29774
ostat.pl. ostat.komunikace 285 85448
ostat.pl. silnice 42 47748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22884
ostat.pl. zeleň 12 9703
Celkem KN 2360 3668451
Par. KMD 2360 3668451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 210
byt.z. byt 118
byt.z. garáž 4
Celkem JED 122
LV 299
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.04.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 13.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička