k.ú.: 688860 - Lukavice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580627 - Lukavice NUTS5 CZ0534580627
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 5980198
zahrada 560 425365
ovoc. sad 6 16026
travní p. 717 1765872
lesní poz ostat.komunikace 4 5155
lesní poz 228 1899705
vodní pl. nádrž přírodní 1 802
vodní pl. nádrž umělá 2 18526
vodní pl. rybník 12 28411
vodní pl. tok přirozený 135 61050
vodní pl. tok umělý 4 8255
vodní pl. zamokřená pl. 2 3491
zast. pl. společný dvůr 2 797
zast. pl. zbořeniště 8 1639
zast. pl. 532 142811
ostat.pl. dráha 4 79674
ostat.pl. jiná plocha 163 111919
ostat.pl. manipulační pl. 20 22770
ostat.pl. neplodná půda 66 24970
ostat.pl. ostat.komunikace 324 371889
ostat.pl. pohřeb. 2 4536
ostat.pl. silnice 31 47528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2473
ostat.pl. zeleň 12 13919
Celkem KN 3358 11037781
Par. DKM 3358 11037781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 236
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 503
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 6
Celkem JED 28
LV 763
spoluvlastník 1123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2013 1:1000 19.02.2014 *)
DKM 1:1000 27.09.2013
DKM-KPÚ 09.03.2010 1:1000 26.04.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 19.02.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2019 13:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.