k.ú.: 688801 - Lukavec u Bílovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1056 3243232
zahrada 205 144302
travní p. 790 1107414
lesní poz 587 4252971
vodní pl. nádrž přírodní 1 2177
vodní pl. nádrž umělá 1 82
vodní pl. rybník 1 5523
vodní pl. tok přirozený 57 34372
zast. pl. společný dvůr 11 6101
zast. pl. zbořeniště 8 1449
zast. pl. 223 88235
ostat.pl. jiná plocha 70 148306
ostat.pl. manipulační pl. 11 12246
ostat.pl. neplodná půda 73 24421
ostat.pl. ostat.komunikace 175 111969
ostat.pl. pohřeb. 3 4635
ostat.pl. silnice 4 43641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26494
ostat.pl. zeleň 3 1317
Celkem KN 3287 9258887
Par. KMD 3287 9258887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 203
LV 266
spoluvlastník 874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.