k.ú.: 688754 - Luka pod Medníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539333 - Jílové u Prahy NUTS5 CZ020A539333
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 21
orná půda 90 936352
zahrada 497 376598
ovoc. sad 7 17212
travní p. 130 394842
lesní poz les s budovou 303 11188
lesní poz 153 1743195
vodní pl. tok přirozený 6 61720
vodní pl. zamokřená pl. 1 1061
zast. pl. zbořeniště 3 1552
zast. pl. 640 54080
ostat.pl. dráha 9 85117
ostat.pl. jiná plocha 142 105627
ostat.pl. manipulační pl. 8 32743
ostat.pl. neplodná půda 39 58922
ostat.pl. ostat.komunikace 108 82013
ostat.pl. silnice 2 40827
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 42244
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 2190 4045437
Par. KMD 2190 4045437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 82
č.e. rod.rekr 547
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 909
LV 883
spoluvlastník 1068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 26.09.2020 17:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička