k.ú.: 688754 - Luka pod Medníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539333 - Jílové u Prahy NUTS5 CZ020A539333
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 21
orná půda 90 936352
zahrada 494 372283
ovoc. sad 7 17212
travní p. 117 369523
lesní poz les s budovou 300 11032
lesní poz 152 1743475
vodní pl. tok přirozený 6 61720
vodní pl. zamokřená pl. 1 1061
zast. pl. zbořeniště 3 1552
zast. pl. 638 53731
ostat.pl. dráha 9 85117
ostat.pl. jiná plocha 147 127152
ostat.pl. manipulační pl. 8 32966
ostat.pl. neplodná půda 45 67152
ostat.pl. ostat.komunikace 106 80966
ostat.pl. silnice 2 40827
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 43291
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 2179 4045556
Par. KMD 2179 4045556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 82
č.e. rod.rekr 544
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 903
LV 881
spoluvlastník 1076

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:14

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.