k.ú.: 688631 - Velký Hlavákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555690 - Valeč NUTS5 CZ0412555690
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 2526340
zahrada 17 4372
ovoc. sad 4 13602
travní p. 135 1665703
lesní poz les(ne hospodář) 33 308235
lesní poz 7 13196
vodní pl. nádrž umělá 3 5420
vodní pl. tok přirozený 2 2526
vodní pl. tok umělý 1 6193
vodní pl. zamokřená pl. 1 396
zast. pl. zbořeniště 3 2156
zast. pl. 22 21689
ostat.pl. jiná plocha 35 79866
ostat.pl. manipulační pl. 11 19354
ostat.pl. neplodná půda 82 62922
ostat.pl. ostat.komunikace 48 73025
ostat.pl. silnice 8 46873
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 484 4851890
Par. KMD 484 4851890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 21
LV 29
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.