k.ú.: 688614 - Třtí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 606257
zahrada 33 36933
travní p. 160 596818
lesní poz 162 1825265
vodní pl. tok přirozený 2 6978
vodní pl. tok umělý 5 3778
vodní pl. zamokřená pl. 1 97
zast. pl. zbořeniště 1 457
zast. pl. 26 14743
ostat.pl. jiná plocha 15 13465
ostat.pl. manipulační pl. 3 2487
ostat.pl. neplodná půda 157 131155
ostat.pl. ostat.komunikace 44 28826
ostat.pl. silnice 1 27130
Celkem KN 684 3294389
Par. KMD 684 3294389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 57
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 22:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.