k.ú.: 688606 - Luhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 1788155
zahrada 116 80485
travní p. 201 906914
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 76 3203050
vodní pl. tok přirozený 8 23003
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 4 1182
zast. pl. 128 42856
ostat.pl. jiná plocha 55 41355
ostat.pl. manipulační pl. 5 16473
ostat.pl. neplodná půda 316 310132
ostat.pl. ostat.komunikace 83 133681
ostat.pl. silnice 3 19058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 7240
ostat.pl. zeleň 3 994
Celkem KN 1369 6574603
Par. KMD 1369 6574603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 123
LV 229
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 10:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.