k.ú.: 688576 - Luhačovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 470 1595872
zahrada 1009 408938
ovoc. sad 42 162348
travní p. 1257 2991280
lesní poz 781 7112205
vodní pl. nádrž umělá 7 3009
vodní pl. rybník 11 14403
vodní pl. tok přirozený 126 142779
vodní pl. tok umělý 4 4443
vodní pl. zamokřená pl. 10 5799
zast. pl. společný dvůr 41 18182
zast. pl. zbořeniště 37 8799
zast. pl. 1623 424264
ostat.pl. dráha 8 40157
ostat.pl. jiná plocha 442 130269
ostat.pl. manipulační pl. 185 200935
ostat.pl. neplodná půda 246 169254
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 20235
ostat.pl. ostat.komunikace 972 504188
ostat.pl. pohřeb. 7 50901
ostat.pl. silnice 139 160462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 41532
ostat.pl. zeleň 187 289101
Celkem KN 7626 14499355
Par. DKM 7626 14499355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 483
č.p. byt.dům 89
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 37
č.p. obč.vyb. 33
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 339
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 216
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1555
byt.z. byt 1059
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 59
byt.z. j.nebyt 51
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 134
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 22
Celkem JED 1342
LV 2851
spoluvlastník 6373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2007
ZMVM 1:2000 01.10.1987 01.11.2007 1:2000, 1:1000
Ins. A 1:1000 01.01.1960 01.11.2007 1:2000, 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:31

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.