k.ú.: 688568 - Radvanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 511587 - Josefov NUTS5 CZ0413511587
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 1540019
zahrada 84 62922
travní p. 46 405414
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz les(ne hospodář) 3 9500
lesní poz 30 1195529
vodní pl. nádrž umělá 2 860
vodní pl. tok přirozený 10 35713
vodní pl. tok umělý 2 698
vodní pl. zamokřená pl. 6 30917
zast. pl. zbořeniště 1 116
zast. pl. 70 14985
ostat.pl. dráha 1 16677
ostat.pl. jiná plocha 28 73873
ostat.pl. manipulační pl. 10 25446
ostat.pl. neplodná půda 41 85288
ostat.pl. ostat.komunikace 33 30551
ostat.pl. silnice 7 40816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9656
Celkem KN 447 3579009
Par. DKM 447 3579009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 55
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 71
LV 116
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2008
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 01:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.