k.ú.: 688568 - Radvanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 511587 - Josefov NUTS5 CZ0413511587
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 1540019
zahrada 84 63079
travní p. 46 405414
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz les(ne hospodář) 3 9500
lesní poz 30 1195529
vodní pl. nádrž umělá 2 860
vodní pl. tok přirozený 10 35713
vodní pl. tok umělý 2 698
vodní pl. zamokřená pl. 6 30917
zast. pl. zbořeniště 1 116
zast. pl. 69 14827
ostat.pl. dráha 1 16677
ostat.pl. jiná plocha 28 73873
ostat.pl. manipulační pl. 10 25446
ostat.pl. neplodná půda 41 85288
ostat.pl. ostat.komunikace 33 30551
ostat.pl. silnice 7 40816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9656
Celkem KN 446 3579008
Par. DKM 446 3579008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 55
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 70
LV 115
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2008
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.