k.ú.: 688517 - Ludvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546496 - Ludvíkovice NUTS5 CZ0421546496
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1271904
zahrada 276 307095
travní p. 306 1168332
lesní poz 60 6173388
vodní pl. nádrž přírodní 3 19101
vodní pl. tok přirozený 6 10263
zast. pl. společný dvůr 2 320
zast. pl. zbořeniště 4 175
zast. pl. 400 84018
ostat.pl. jiná plocha 54 21484
ostat.pl. manipulační pl. 17 24815
ostat.pl. neplodná půda 52 128490
ostat.pl. ostat.komunikace 134 156408
ostat.pl. pohřeb. 1 3181
ostat.pl. silnice 21 45245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 63306
ostat.pl. zeleň 5 991
Celkem KN 1433 9478516
Par. DKM 1433 9478516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 277
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 392
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 430
spoluvlastník 553

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 04:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.