k.ú.: 688509 - Kámen - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546453 - Kámen NUTS5 CZ0421546453
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 457419
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 103 131486
travní p. 70 137814
lesní poz 11 976953
zast. pl. 122 22193
ostat.pl. jiná plocha 16 6785
ostat.pl. manipulační pl. 2 379
ostat.pl. neplodná půda 7 16509
ostat.pl. ostat.komunikace 20 30910
ostat.pl. pohřeb. 1 860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2254
Celkem KN 428 1783586
Par. DKM 428 1783586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 121
LV 148
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.03.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 16.06.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 26.05.2019 23:38

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.