k.ú.: 688444 - Ludkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585441 - Ludkovice NUTS5 CZ0724585441
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 636 2280783
zahrada 186 146147
ovoc. sad 5 15568
travní p. mez, stráň 2 915
travní p. 898 2422372
lesní poz 610 5997778
vodní pl. nádrž umělá 3 119521
vodní pl. tok přirozený 58 93031
zast. pl. zbořeniště 9 1997
zast. pl. 408 153722
ostat.pl. jiná plocha 103 56390
ostat.pl. manipulační pl. 30 47446
ostat.pl. neplodná půda 219 180612
ostat.pl. ostat.komunikace 281 172518
ostat.pl. pohřeb. 2 2483
ostat.pl. silnice 189 172707
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 478
ostat.pl. zeleň 4 659
Celkem KN 3644 11865127
Par. KMD 3644 11865127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 37
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 397
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 557
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 19.07.2019 21:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.