k.ú.: 688444 - Ludkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585441 - Ludkovice NUTS5 CZ0724585441
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 637 2280718
zahrada 187 146877
ovoc. sad 5 15568
travní p. mez, stráň 2 915
travní p. 920 2437305
lesní poz 613 6009056
vodní pl. nádrž umělá 3 119521
vodní pl. tok přirozený 60 93031
zast. pl. zbořeniště 8 1742
zast. pl. 412 154076
ostat.pl. jiná plocha 104 54103
ostat.pl. manipulační pl. 30 47446
ostat.pl. neplodná půda 211 175010
ostat.pl. ostat.komunikace 281 172275
ostat.pl. pohřeb. 2 2483
ostat.pl. silnice 175 153865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 478
ostat.pl. zeleň 4 659
Celkem KN 3655 11865128
Par. KMD 3655 11865128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 37
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 400
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 561
spoluvlastník 939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:16

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.